అమరావతిలో టెన్షన్...టెన్షన్..సెంటు స్థలం పేరుతో రాజధాని నాశనం || Tension in Amaravati | Farmers |ABN