కార్తికేయ-2 సినిమాను తొక్కేస్తామన్న ప్రచారంలో వాస్తవం లేదు : Dil Raju l NTV