ఆజాద్ బీజేపీలోకి వస్తారా? బీజేపీకి లాభమేంటి? | Will Gulam Nabi Azad Join BJP? | Ntv