హోమంత్రి మహమ్మద్‌ అలీకి బయట పనేముంది.. బలగంతో తిరిగితే కరోనా రాదా ! | VK | Dr. Vinay | ABN