కేసీఆర్ అమరావతిని వరల్డ్ క్లాస్ సిటీ అన్నారంట..టీడీపీ వాళ్ళ గురించి ఎమ్మేమి అన్నారో వాళ్ళకే తెలియాలి


Warning: get_meta_tags(https://www.youtube.com/watch?v=pigxjBgPwog): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 429 Too Many Requests in /home/awishesh/public_html/awlatest/components/com_k2/views/video/tmpl/video.php on line 365

Warning: get_meta_tags(https://www.youtube.com/watch?v=GZrxZNPnK_8): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 429 Too Many Requests in /home/awishesh/public_html/awlatest/components/com_k2/views/video/tmpl/video.php on line 365

Warning: get_meta_tags(https://www.youtube.com/watch?v=0oDmnTyKzW0): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 429 Too Many Requests in /home/awishesh/public_html/awlatest/components/com_k2/views/video/tmpl/video.php on line 365