కేసీఆర్ అమరావతిని వరల్డ్ క్లాస్ సిటీ అన్నారంట..టీడీపీ వాళ్ళ గురించి ఎమ్మేమి అన్నారో వాళ్ళకే తెలియాలి